Azerbaijani
English
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi 16 sentyabr 2022-ci il tarixində “Dövlət Satınalmaları” haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 29.4-cü maddəsi ilə bağlı qərar qəbul etmişdir
The Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan issued its ruling on Article 29.4 of the “State Procurement” Law of the Republic of Azerbaijan
Bu qərarın qəbul edilməsindən əvvəl, “Dövlət Satınalmaları” haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş “İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır” müddəasının baş tutan tenderlərlə yanaşı, baş tutmayan tenderlərə tətbiq edilib-edilməməsi praktikada qeyri-müəyyənlik yaradırdı. Bu qərar vasitəsilə Konstitusiya Məhkəməsi müəyyənləşdirmişdir ki, baş tutan tenderlərlə yanaşı, hər hansı səbəbdən baş tutmayan tenderlər üzrə də ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmayacaqdır.
In its decision dated 16 September 2022 the Constitutional Court addressed the uncertainty
in interpretation of Article 29.4 of the Law (No Tender Participation Fee is Refundable). It was established by the Constitutional Court that tender participation fee shall not be refunded irrespective of whether or not a tender will have taken place.
Həmçinin qərarda nəzərdə tutulmuşdur ki, iştirakçılarının sayının qanunla tələb olunan
saydan az olması səbəbindən baş tutmamış tenderin yenidən elan olunması zamanı iştirak
haqqının əvəzləşdirilməsi qaydası tətbiq olunmalıdır. Bu qaydanın tətbiqi isə vergi məcəlləsində nəzərdə tutulmuş artıq ödənilmiş vergi məbləğlərinin əvəzləşdirilməsi qaydalarına uyğun olaraq müəyyənləşdiriləcəkdir. Beləliklə, bundan sonra baş tutmamış tender yenidən elan olunduğu təqdirdə əvvəlki iştirakçılardan təkrar iştirak haqqı
tutulmayacaqdır. Bununla da Konstitusiya Məhkəməsi tender iştirakçılarının mülkiyyət
hüquqları ilə tender təşkilatçılarının ictimai mənafeləri arasında balansı təmin etmişdir.
It was also ruled that should tender fail due to insufficient number of bidders, the tender participation fee payable for participation in a new tender for the same project shall be credited against the tender participation fee paid by an initial bidder for the failed tender. It may be inferred from the ruling that the credit amount shall not exceed the tender participation fee that was already paid by the initial bidder. This rule shall be implemented
in accordance with the tax overpayment set-0ff rules established by the Tax Code of the Republic of Azerbaijan.
 

Contact us

 
Elchin Mammadov
Director, Legal Services
elchin.mammadov@pwc.com
Leyla Sadikhova
Senior Manager, Legal Services
leyla.sadikhova@pwc.com
 

For any questions related to the information included herein, please contact 

Aysel Suleymanova
Marketing, Communications and Business Development Leader
aysel.suleymanova@pwc.com