Stay on top of major legal developments with PwC Azerbaijan Times alerts  focusing on key insights and business implications

 
English
Azerbaijani
 
Changes in the procedure for liquidation of legal entities

By the Law dated November 19, 2021 amendments were made to the Civil Code of the Republic of Azerbaijan on the procedure of liquidation of legal entities. Thus, according to the latest amendments, the measures taken by the liquidation commission (liquidator) to identify creditors of legal entities and collection of receivables have been expanded. From now on, the liquidation commission (liquidator) will have to apply to the Ministry of Economy, among other things, to determine whether there are any unpaid contributions to the compulsory health insurance fund by a company under the liquidation.

 
 
Hüquqi şəxslərin ləğvi qaydasında dəyişikliklər baş verib

19 noyabr 2021-ci il tarixli qanunla Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə hüquqi şəxsin ləğv qaydası ilə bağlı dəyişikliklər edilib. Belə ki, həmin dəyişikliklərə əsasən ləğvetmə komissiyası (təsviyəçi, ləğvedici) tərəfindən hüquqi şəxsin kreditorlarını aşkar etmək və debitor borclarını almaq məqsədilə gördüyü tədbirləri genişlənib. Artıq ləğvetmə komissiyası (təsviyəçi, ləğvedici) digər müraciətlərlə yanaşı, İqtisadiyyat Nazirliyinə həmçinin ləğv olunacaq şirkətin icbari tibbi sığorta fonduna icbari tibbi sığorta haqları üzrə borclarının olub-olmamasını müəyyən etmək məqsədilə də müraciət edəcəkdir.
The liabilities of contractor and subcontractor for violation of the special economic regime of oil and gas export activities was expanded

On November 19, 2021 amendments were made to the Law "On Application of the Special Economic Regime for Oil and Gas Export Activities". From now on, according to the latest amendments, the application by contractors and subcontractors of benefits granted under the special economic regime to non-export oil and gas activities in order to reduce or evade contributions for mandatory health insurance will be considered illegal.


İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti üçün xüsusi iqtisadi rejimin pozulmasına görə podratçının və subpodratçının məsuliyyətləri genişlənib

19 noyabr 2021-ci il tarixdə “İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyətinə xüsusi iqtisadi rejimin tətbiqi haqqında” Qanuna dəyişikliklər edilib. Belə ki, bu dəyişikliklərdən sonra artıq podratçılar və subpodratçılar tərəfindən icbari tibbi sığorta haqlarının azaldılması və ya bu haqlardan yayınmaq məqsədi ilə xüsusi iqtisadi rejimlə verilən imtiyazlardan qeyri-ixrac məqsədli neft-qaz fəaliyyətinin həyata keçirilməsində istifadə edilməsi qanunsuz hesab ediləcək. 

 

Contact us

 
Elchin Mammadov
Director, Legal Services
elchin.mammadov@pwc.com
Leyla Sadikhova
Manager, Legal Services
leyla.sadikhova@pwc.com
 
 

For any questions related to the information included herein, please contact 

Aysel Suleymanova
Marketing & Communications Leader
aysel.suleymanova@pwc.com