PwC 2x18 – Klimarisiko i praksis

Torsdag 30. januar
08.30–09.15

PwC,
Dronning Eufemias gate 71, Bjørvika, Oslo

Hvordan lykkes med klimarisiko-arbeidet?

Hva MÅ du gjøre uansett hvilket klimascenario vi står overfor, og hva gir konkurransekraft? Klimarisiko handler om hvordan din bedrift skal møte fremtidens klimaendringer. 

Hvordan bør din bedrift jobbe med klimarisiko for å få god nok informasjon til å ta de riktige valgene? Hvordan bør klimarisiko brytes ned og verdisettes?

Registrering fra kl. 08.00

Ingen seminaravgift

Kruttsterk kaffe og en spennende matbit

Agenda


Velkommen ved Hanne Løvstad, bærekraftsdirektør, PwC

1x18: Klimarisiko i praksis. Magnus Gravem og Erlend Bjørklund, bærekraftsrådgivere i PwC.
Sammen med Footprint har PwC gjennomført et prosjekt som har analysert klimarisiko for Veidekke Industri og presenterer prosessen og læringspunkter fra denne. 

Pause - overraskelse

1x18: Klimarisiko som styringsinformasjon. Izabella Salicath, direktør i Veidekke.
Veidekke har et stort ansvar i forhold til å ikke påvirke miljøet mer enn nødvendig, og gode risikovurderinger er nøkkelen til å kunne etablere en robust strategi for håndtering av klimarisiko, etablere tiltak for mitigering av disse risikoene og integrere arbeidet i Veidekkes virksomhetsstyring. Vi får høre mer om dette denne morgenen!

 

Påmelding2x18

Helt ærlig.

Et frokostseminar skal ikke ta halve arbeidsdagen. Derfor tilbyr vi et seminarkonsept der du får all den nødvendige lnformasjonen på 2x18 minutter. En stram tidsbegrensning stiller høyere krav til våre eksperter og tvinger frem mer presise og spissede presentasjoner. Kill your darlings som man sier. I tillegg byr vi på enkel frokost, kruttsterk kaffe og en overraskelse i pausen.

Velkommen til Norges mest effektive frokostseminar!