PwC Controllerdagen 2020

Mandag 27. april
09.00–16.00

Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias gate 15,
0191 Oslo

Bli ledelsens viktigste sparringspartner

Velkommen til PwC Controllerdagen 2020! Denne dagen setter vi fremtidens controller i fokus og stikkord for dagen  er bærekraft, digitalisering, dynamisk virksomhetsstyring, business partnering og effektivisering.

Registrering fra kl. 08.30

2.900 kr

Lunsj og pauseforfriskninger

Agenda


09.00 Velkommen

09.15 Fra Controller till Business partner. Sara Andrén Johansen, CFO i Finn.no 
09.35 Dynamisk styring i SpareBank 1 Gruppen - Hvorfor og hvordan vi startet vår endringsprosess. Sigurd Aune, CEO i SpareBank 1 Gruppen AS 
10.00 Paneldiskusjon: Business Partnering/Dynamisk Virksomhetsstyring. Fredrik Aaslestad, PwC, Sara Andrén Johansen, CFO i Finn.no, Sigurd Aune, CEO i SpareBank 1 Gruppen AS

10.30 Kort pause
 
10.40 Hvordan bygge opp en Controllerfunksjon. Øyvind Moster, CFO i G2 Ocean 
11.20 Cutters - Økonomifunkskjonen i Gründerselskap. Bård Strøm, CDO i Cutters 

12.00 Lunsj
 
13.00 Digital analytics/Den digitale controller. Christian Kjønsvik, PwC
13.45 AI Kundecase - Finansdepartementet, Verdsettelse av hytter. Lars E. Leganger og Thomas Hansen, PwC 

14.15 Pause
 
14.40 Bærekraftig utvikling og rapportering. PwC 
15.00 Bærekraftige løsninger i klesbransjen. Cristina Zgherea, CFO i Fjong
15.20 Paneldiskusjon: Bærekraft - hvordan løser vi det fremover. Cristina Zgherea, CFO i Fjong og PwC
15.50 Takk for i dag


Velkommen!

PåmeldingOm eventet

Controllerdagen

PwC Controllerdagen tar for seg å gi deg den viktigste informasjonen du må ha for å møte morgendagen som controller. 

Velkommen!