Controllerdagen 2020

10. september 2020
09.00–16.00

Hotel Norge By Scandic
Nedre Ole Bulls plass 4, 5012 Bergen

Controllerdagen 2020

Vi løfter blikket i en hektisk hverdag og ønsker alle som jobber med økonomistyring og controlling i regionen, velkommen.

Vi presenterer et bredt spekter av tema innenfor makroøkonomi, M&A, analytics, prosjektstyring, bærekraft, kompetanseutvikling
og kunstig intelligens. Vi byr på spennende og inspirerende foredragsholdere i tillegg til våre egne eksperter.

Registrering fra kl. 08.30

2.700 kr

For firma med 5-10 deltakere, gis 20 % rabatt

Lunsj og pausemat

Agenda

 

Oppmøte og registrering

Velkommen
Kristoffer Vassdal, PwC
Kristoffer Vassdal er partner i PwC og har ansvaret for vår regnskapsvirksomhet i regionen, i tillegg til en nasjonal rolle for "Risk & Quality" på fagområdet. Kristoffer har lang erfaring fra tallstyring og ser på seg selv som en tallformidler i en verden preget av "information overload". Han har en unik evne til å skape tillit bak tallene, og har blant annet holdt foredrag om tema på tidligere Controllerdager. Kristoffer er konferansier på årets Controllerdag, og vi ser fram til hans tilnærming til fagområdet og humoristiske innslag.

Makroøkonomiske trender
Hans-Martin Straume, BI Bergen
Hans-Martin Straume er førstemanuensis i samfunnsøkonomi på BI. På Controllerdagen 2020 kommer han for å snakke om fremtidsutsiktene for et lite land i utkanten av verden. De siste årene har norsk økonomi vært preget av god økonomisk vekst og lav arbeidsledighet. Norsk handel med utlandet har nytt godt av en historisk svak krone. Samtidig preges verden rundt oss av mye usikkerhet og det er tendenser til svakere vekst i økonomien fremover. På Controllerdagen vil vi diskutere hva som er de viktigste makroøkonomiske trendene som vil prege norsk økonomi i tiden fremover.

Basar I
Velg mellom: Analytics og M&A

Analytics: 
Bedrifter ser i økende grad verdien av å samle inn og anvende data for å generere datadrevet innsikt gjennom bruk av avansert analyse. For selskap som i dag i utstrakt grad bruker Excel til analyse og beregninger representerer økt bruk av ny teknologi og analyseverktøy store muligheter for å effektivisere og automatisere forretningsprosesser med økt kvalitet knyttet til eksempelvis finansiell rapportering, kundeinnsikt, ulike forretningskontroller og risikostyring. På denne basaren gir vi konkrete eksempler på hvordan maskinlæring og anvendelse av teknologi og analyseverktøy kan skape forretningsmessig verdi for bedrifter på tvers av ulike bransjer.
Jan-Magnus Moberg, direktør i PwC, er leder for Data and Analytics i Bergen og har en bistilling som adjunct professor på NHH hvor han underviser masterstudenter om hvordan maskinlæring og big data anvendes i finansbransjen. Han har jobbet 12 som konsulent i ulike bransjer, og har lang erfaring med hvordan data, avansert analyse og bruk av ny teknologi kan anvendes for å skape forretningsmessig verdi gjennom eksempelvis økt lønnsomhet, høyere vekst og bedre kvalitet i finansiell rapportering.


M&A:
Økonomisjefer, controllere, regnskapsfører osv. vil ofte ha sentrale roller i forberedelsen og gjennomføringen av transaksjonsprosesser, særlig gjennom due diligence fasen. Informasjonsbehovet fra en motpart og dens rådgivere kan gjerne virke overveldende, og svært mye materiale skal tilgjengeliggjøres og utarbeides på relativt kort tid. Hvordan kan økonomifunksjonen forberede seg til en slik prosess og hvorfor er det viktig at dokumentasjon og tallmateriale som fremlegges er korrekt og fullstendig? Gjennom eksemplifisering fra en rekke transaksjoner vil det diskuteres både hvordan en M&A-prosess ser ut på overordnet nivå, og hvorfor og hvordan solid forberedelse er en kritisk suksessfaktor for å få en transaksjon vel i havn. 
Øyvind Kvinge er direktør i PwC Corporate Finance og jobber som rådgiver til eiere i forbindelse med kjøp og salg av bedrifter, kapitalinnhentinger, fusjoner/fisjoner, restruktureringer osv. Sammen med sin kollega fra due diligence teamet vil de dra oss gjennom en introduksjon til en M&A-prosess og gi noen tips til hvordan økonomifunksjonen kan bli en viktig støttespiller for eierne i en transaksjon.

Basar II
Velg mellom: Kunstig Intelligens og HR-kompetanseutvikling

Kunstig Intelligens: 
Revisjon handler om risikobasert etterprøving av at virksomheter når sine mål, bruker midler på optimal måte, og får regnskapet til å stemme. Digitalisering og maskinlæring åpner opp stadig flere sider av revisjonsarbeidet for automatisering og forbedring med robotikk, mikrotjenester og kunstig intelligens. Vi deler våre erfaringer og resultater fra automatisering av revisjon-verdikjeden i PwC. 
Lars Erlend Leganger, Direktør i PwC, er spesialist på bruk – og hindring av misbruk – av statistiske modeller og maskinlæring i risikoprediksjon, kundeinnsikt, og intelligent automatisering. Han har bygget og revidert maskinlæringsløsninger som skaper forretningsverdi fra data for et bredt spekter av klienter, fra kredittscoremodeller i startups til AI-drevet prosessforbedring i etablerte bedrifter. Lars leder AI/ML-teamet i PwC Risk.

HR-kompetanseutvikling: 
Å sikre riktig kompetanse tidsriktig er en forutsetning for å lykkes i en verden med stadig økende endringstakt. Gjennom å kartlegge roller og arbeidsområder - både nåværende og fremtidige - kan selskaper være i forkant av eget kompetansegap og sikre at tiltak iverksettes. 
Katarina Lindøen-Kjellnes vil dra dere gjennom hvordan dette kan gjøres og hvorfor dette kan være med på å sikre fremtidig effektivitet og lønnsomhet.
Katarina jobber hovedsakelig med endrings- og omstillingsprosjekter, og utvikling av organisasjonskultur. Hun har ansvaret for revisjon av større selskaper, er sertifisert Coach og har hatt sentrale roller knyttet til utvikling av ledergrupper og kompetansearbeid. Kombinasjonen av høy forretningsforståelse og organisasjonsutvikling har gitt Katarina et svært godt grunnlag for bistå riktig utvikling av organisasjoner. 

Lunsj

Klimanjaro: En bærekraftig verdikjede – fra ord til handling
Gisle Hauge, Fjordkraft
Ingen interne klimatiltak kan måle seg med effekten av å ha en klimanøytral verdikjede. Gjennom Fjordkrafts «Klimanjaro-prosjekt», stilles det krav til at alle leverandører skal være klimanøytrale. Klimanjaro går ut på å bruke innkjøpsmakt til å styre leverandørene i klimanøytral retning. Man skal aldri undervurdere hvilke makt man har som innkjøper ved å stille krav til sine leverandører- herunder også klimakrav. Gisle Hauge har det overordnede ansvaret for innkjøp i Fjordkraft og har i tillegg ansvaret med å implementere og følge opp Klimanjaro, Fjordkraft sitt klimaløfte. Gisle er utdannet jurist fra UiB i 2004 og har tidligere erfaring fra consulting, advokatvirksomhet og internasjonalt arbeid.

Pause

Prosjektstyring fra et controllerperspektiv
Erlend Hjertnes, PwC
Erlend er direktør i PwC Consulting i Bergen og er fagansvarlig for prosjektledelse i PwC. Han har lang erfaring som prosjektleder i PwC, samt fra offshore og subsea industrien. I tillegg har han utviklet og implementert prosjektstyringsmetodikk for private og offentlige kunder. Erlend har 7 års erfaring som foreleser innen prosjekt og porteføljestyring. På controllerdagen vil han fokusere på økonomisstyring i prosjekter og controllerens funksjon.

Pause

Jobbengasjement, et foredrag som inspirerer og fremkaller mye latter
Jan-Martin Berge
Jan-Martin Berge er spesialist i klinisk psykologi, arbeidspsykologi og kognitiv terapi, og har lang erfaring med psykoterapi, undervisning, ledelsesutvikling og veiledning. Jan-Martin Berge engasjerer fra første stund. Dette foredraget presenterer forskningsresultater om jobbtilfredshet og arbeidsglede med humor og illustrerende eksempler. Han er en dyktig og underholdende foredragsholder - og gjennom gode og illustrerende eksempler inspirerer han til økt arbeidsglede. Balansen mellom det alvorlige og det morsomme gjør inntrykk, og det er fare for høy gjenkjennelsesfaktor!
 
Oppsummering og avslutning
Kristoffer Vassdal, PwC

PåmeldingOm eventet

Controllerdagen

Vi har i mange år arrangert Controllerdagen, for å hjelpe deg å bli ledelsens viktigste sparringspartner.

Velkommen!