PwC Bergen inviterer til
seminar om Beyond Budgeting

Tirsdag 18. februar
09.00–16.00

PwC Bergen,
Sandviksbodene 2A

Beyond Budgeting

Tradisjonell styring, inkludert budsjettering, ble utviklet for helt andre tider enn hva de fleste virksomheter opplever i dag. 

Bjarte Bogsnes vil i denne workshopen beskrive hvordan tradisjonell styring ikke bare kommer til kort, men har blitt en barriere i stedet for en støtte for gode prestasjoner og resultater. Bogsnes forklarer hva Beyond Budgeting er og hvordan Beyond Budgeting adresserer dette alvorlig problemet.

En rekke spennende case fra hele verden vil bli gjennomgått. Bogsnes vil videre gå i dybden på hvordan Equinor, som gikk i gang i 2005, bruker denne nye styringsmodellen. Bogsnes vil også dele erfaringer og implementeringsråd fra et tilsvarende arbeid han ledet i Borealis, som kastet budsjettet i 1995.
 

Registrering fra kl. 08.45

8.900 kr

Følgende rabatt til firma med flere deltakere -

2 - 10 %
3 - 15 %
4 - 20 %
5 og flere 25 %

Lunsj

Agenda

Velkommen & en introduksjon til Beyond Budgeting - Business Agility i praksis

 • Problemene med tradisjonell styring, inkludert budsjettering
 • Beyond Budgeting - enabling business agility
  • Bakgrunn
  • Filosofien
  • De 12 prinsippene
  • Beyond Budgeting case fra hele verden
 • Borealis – Beyond Budgeting før Beyond Budgeting var født
 • Equinor’s  "Ambition to Action" modell
  • En ny definisjon av prestasjon – dynamiske og relative mål med en holistisk prestasjonsevaluering
  • Dynamiske prognoser og ressursallokering, ingen tradisjonelle budsjetter
  • Fra kalender- til hendelsesdrevet
  • Eksempler på selvregulerende styringsmekanismer
 • KPI fallgruver
 • Mål-problemet
 • Bonus-problemet
 • Beyond Budgeting og Agile
 • Implementeringsråd
 • Beyond Budgeting Roundtable (BBRT)

PåmeldingBjarte Bogsnes

Bjarte Bogsnes har en lang internasjonal karriere innen både Økonomi og HR. Bogsnes ledet innføringen av Beyond Budgeting både i Borealis og Equinor, og er formann i Beyond Budgeting Round Table (BBRT). I tillegg er han en populær internasjonal foredragsholder og har vunnet en Harvard Business Review/McKinsey Management Innovation pris. Bogsnes er forfatter av boken "Implementing Beyond Budgeting - Unlocking the Performance Potential", hvor han skriver om sine implementerings-erfaringer. Equinor har åpnet for at Bogsnes kan ta på seg kortvarige eksterne konsulentoppdrag.