PwC inviterer til frokostseminar for statlige og kommunale virksomheter.

26. februar 2020
09:00 - 11:15

PwC, Trondheim
Brattørkaia 17b, 6. etasje

En ny verden, nye kompetansebehov. Hvordan skal virksomhet og medarbeidere lykkes i en digitalisert verden?

  • Hvordan håndtere digitaliseringens konsekvenser for organisasjon og mennesker?
  • Hva må til for å få organisasjonen med på digitaliseringsarbeidet?
  • Hvordan drive digitaliseringsarbeidet?
  • Hva er suksessfaktorer og fallgruver i digitaliseringsarbeidet?
  • Hvordan skal vi møte fremtidens kompetansebehov i en digital verden - som virksomhet og medarbeidere?
På seminaret vil du møte fagpersoner med erfaring fra digitaliseringsarbeid i offentlig sektor. Du vil få høre virksomheter fortelle om sine erfaringer fra det interne organisasjonsarbeidet med å drive en satsing på digitalisering. Seminaret vil også gi anledning til å bli kjent og dele erfaringer mellom deltakerne. 

Registrering og frokostservering fra 08:30

Ingen seminaravgift

Frokost

Agenda


Når livslang læring blir et “must” - for virksomheten, deg og meg

Utviklingstrekk verden over og i Norge. Hva viser undersøkelser omkring digitalt utenforskap, og lederes bekymringer om kompetanseutfordringene?

Ved PwC Consulting

Digitale domstoler - erfaringer fra en transformasjonsprosess

Ved avdelingsdirektør innovasjon og domstolutvikling (og prosjektleder «Digitale domstoler») Ingrid Olsen, og domstolleder Leif Otto Østerbø og administrasjonssjef Bente i Sør-Trøndelag tingrett

Utvikling av digitaliseringsstrategi og kompetanseheving i digitalisering i Melhus kommune

Hvordan jobbe med digitalisering i hele organisasjonen, øke digitaliseringskompetansen, og skape engasjement og felles eierskap blant kommunens ansatte? Ved Marte Schrøder, Melhus kommune og Magnus Johansen, PwC


Etter innleggene åpner vi for mulighet for spørsmål og kommentarer. 

 

PåmeldingOm eventet

Vi inviterer deg til en seminarserie hos PwC Consulting, spesielt rettet mot offentlig sektor. 

Dette er en møteplass for offentlige virksomheter i Trøndelag som jobber med forenkling, fornying, forbedring og digitalisering. Vi legger opp til møter med relevante tema innenfor fagområdet. I tillegg til det faglige utbyttet, håper vi å skape en arena hvor ledere og rådgivere innen fagfeltet i offentlige virksomheter møtes på jevnlig basis og kan utveksle erfaringer seg imellom og bygge relasjoner og nettverk.

Velkommen!