Lær litt mer:

Hvordan lykkes med ERP og andre større implementeringer?

Hvilke suksesskriterier ser vi hos de som lykkes med implementering av ERP-systemer og andre større byggeklosser i sin tekniske plattform? Hvilke fallgruver bør unngås og hvordan bør man tilnærme seg en slik oppgave?
 

De fleste virksomheter opplever utfordringer knyttet til implementering og oppgradering av sine kjernesystemer. PwC har gjennomført en undersøkelse hvor vi har sett på hva som kjennetegner de virksomhetene som lykkes med ERP-prosjekter. Resultatene fra dette nasjonale arbeidet, med lokal kontekst, deler vi 14. januar i våre nye lokaler på Moa. 

Vi er også så heldige at Arve Bang, Senior Vice President Information Technology i VARD, kommer for å dele sine erfaringer fra en rekke endringsreiser i et av Sunnmøres mest fremtredende selskaper. Arve har lang erfaring fra næringslivet gjennom flere fremtredende organisasjoner og har opparbeidet seg en rekke viktige, også dyrkjøpte, erfaringer.

Velkommen til frokostseminar i vårt nye bygg!

14. Januar 2020 kl. 08:30 - 09:30

PwC Ålesund, Langelandsveien 35, (Nye Amfi Moa). 5 etasje. Litt hjelp fra Google her

Registrering fra kl. 08.00

Ingen seminaravgift

Vi stiller med kaffe, noe å bite i og en inspirerende start på dagen

Agenda

 
  • Velkommen og introduksjon
  • Hvordan lykkes med ERP? - Presentasjon rundt funn fra PwCs ERP Benchmarkundersøkelse 2019.
    • Vi presenterer hovedfunn fra undersøkelsen og ser nærmere inn på de ulike fasene i en klassisk  ERP-implementering.Vi avslutter med en sjekkliste for deg som vurderer å anskaffe og implementere nye systemer, samt hvordan vi mener denne undersøkelsen passer med de lokale behovene for selskaper på Sunnmøre
    • Undersøkelsen presenteres av Espen Starheim Breivik, Manager PwC Ålesund
  • Arve Bang, SVP Information Technology i VARD, deler sine erfaringer fra konsernets implementeringsprosjekter og de erfaringer han har gjort seg fra andre organisasjoner
  • Det blir tilgjengelig tid til spørsmål og diskusjoner med Arve og representanter fra PwC i etterkant av innleggene.

PåmeldingLær litt mer

Våre Lær litt mer-kurs og seminarer gir deg det du trenger å vite om viktige temaer.