PwC Bergen og Norsk Forening for Vedlikehold Vest inviterer til seminar om
Smart, bærekraftig vedlikehold

Tirsdag 11. februar
09.30–15.00

PwC Bergen,
Sandviksbodene 2A

Smart, bærekraftig vedlikehold

Nye metoder for planlegging og gjennomføring, samt digitalisering og ny teknologi åpner muligheter for mer bærekraftig og effektivt vedlikehold. 

På seminaret ønsker vi å fokusere på hvordan bedrifter kan tilnærme seg ny teknologi ut fra et strategisk perspektiv og gjennom dette realisere potensiale og gevinster. Vi ønsker å få frem ulike erfaringer med digitalisering og ulik teknologi, i hvilken grad bruk av ny teknologi påvirker mål og planlegging av vedlikehold. 

Vi ønsker å skape en arena der virksomheter kan utveksle erfaringer på tvers av bransjer og industri, samt diskutere mulige utfordringer i f eks samhandling/forretningsmodeller (kunde - leverandør). Dette kan være utfordringer knyttet til eksempelvis eierskap til utstyr og beslutninger om vedlikehold, eierskap til data, usikkerhet rundt kost/nytte osv. 

Vi gjør oppmerksom på at seminaret har en begrensning på 80 deltakere, så meld deg på i dag!

Registrering fra kl. 09.00

Ingen seminaravgift

Lunsj

Agenda


Del 1:

09:00    Registrering
09:30    Innledning
              Knut Vindenes , NFV Vest og Janecke Pemmer, PwC
09:40    Trender og erfaringer fra prosjekt innen vedlikehold
             Janecke Pemmer og Lars M Andersen, PwC
10:00    RCM og smartere vedlikehold
             Sverre Iver Aastorp, Statnett    
10:25    Mer bærekraftig vedlikehold gjennom 3D-print og sirkulær økonomi
             Brede Lærum, Equinor
10:50    Pause
11:00    Bærekraftig vedlikehold
             Stian Bless, Karsten Moholt
11:25    Fra data innsamling til nye forretningsmodeller
             Anders Paulsen,Rolls Royce
11:50    Avslutning del 1
             Knut Vindenes, NFV Vest  og Janecke Pemmer, PwC

Del 2:

12:00 - 12:30: Lunsj

12:30     Diskusjon (tema til diskusjon kan bli endret etter innspill på seminaret)
 

  • Hvorfor endre vedlikeholdsfilosofi - økonomiske incentiver, bærekraftsmål, andre?
  • Hva er strategisk viktig ved valg av verktøy (teknologi)
  • Hvordan måle effekt av digitalisering opp mot strategiske mål (KPIer) - utarbeide nye KPIer?
  • Inkludere og få med ansatte på nye løsninger
  • Hvordan tilnærme seg bruk av teknologi og digitalisering - strategisk perspektiv
  • Hvordan påvirkes forretningsmodeller og samhandling kunde/leverandør
  • Dataeierskap, datadeling og felles dataplattform - er dette mulig?


15:00     Avslutning 
              Knut Vindenes, NFV Vest  og Janecke Pemmer, PwC

Påmelding
Seminaret er et samarbeid mellom PwC Bergen og Norsk Forening for Vedlikehold Vest