Nordsjøens rolle i energiomstilling av Europa  

Mandag 15. april
13.00-15.00

Skoltegrunnskaien 1, 5003 Bergen

Området som i over 50 år har produsert olje og gass for det globale energimarkedet har nå mulighet til å fortsette å bidra til energisikkerheten i Europa, også gjennom mer bærekraftige teknologier. 

PwC, i samarbeid med GCE Ocean Technology, Øygarden Næringsutvikling KF, Vest Næringsråd, Nordhordland Næringslag og Bergens Næringsråd, inviterer til et spennende og innholdsrikt seminar hvor vi setter lys på Nordsjøens rolle i energiomstillingen av Europa. Formålet med arrangementet er å dele forståelse, erfaringer og kunnskap om hvordan ressursene vi har på kontinentalsokkelen kan brukes også i et avkarbonisert europeisk energisystem. Disse ressursene inkluderer for eksempel havvind, naturgass, karbonfangst og lagring og hydrogen, og de relevante bruksområdene for disse.

Agenda

  • Hør sentrale aktører dele viktig innsikt i verdiskapingen til de nye blå næringene og forstå hvordan Norge kan posisjonere seg, ta en sentral rolle og dra nytte av de ressursene vi har i Nordsjøen.
  • Vi vil presentere hovedfunn fra VindVest prosjektet, en analyse av Nordsjøens rolle i nye verdikjeder, innlegg fra Technip FMC, Wintershall Dea og RWE, i tillegg til en spennende panelsamtale med representanter fra leverandørindustrien.

Praktisk info

Sikre deg plass, registrer deg som vår gjest innen 14. april

Ingen deltageravgift

PåmeldingKontakt

no_arrangement.bergen@pwc.com