Grensene for skatte- og avgiftsplikt i utlandet
Velkommen til en seminarrekke i tre deler

Onsdag 20. mars
Klokken 8:30-9:30

PwC i Oslo
Dronning Eufemias gate 71, Bjørvika, Oslo

Oppstart og etablering

PwC og Innovasjon Norge inviterer til frokostseminar, med fokus på behandlingen av skatt og merverdiavgift ved etablering av virksomhet i utlandet.

Seminaret gir en innføring i grensene for når det oppstår skatte- og avgiftsplikt for selskaper som enten ønsker å etablere eller utvide sin virksomhet i utlandet. Vi vil diskutere praktiske problemstillinger som oppstår ved etablering eller utvidelse av virksomhet i utlandet, og hvilke forhold de som er involvert i selskapets skatte- og avgiftshåndtering bør være særlig oppmerksomme på.

Agenda

Grensene for skattepliktig virksomhet i utlandet

 • Når oppstår det lokal skatteplikt i utlandet?
  • Fast driftssted og skatteavtaler
 • Valg av selskapsstruktur
  • Etablering av datterselskap vs. filial
 • Valg av salgsmodell
 
Grensene for avgiftspliktig virksomhet i utlandet
 • Hvilke aktiviteter medfører MVA - plikt i utlandet?
  • Registreringsplikt for MVA
  • Kjøp / salg av varer og tjenester
  • Betydningen av fast etablering
 • Valg av salgsmodell
  • Betydning for MVA - behandlingen
 • Import av varer til EU
  • Importmerverdiavgift
  • Lokal representant 
  • EORI - nummer
​​
Innovasjon Norge
 • Hvordan hjelper vi til og
 • Hva kan Innovasjon Norge bistå med

Seminaret den 20. mars inngår som ett av flere seminarer avholdt av PwC i samarbeid med Innovasjon Norge. I forlengelsen av dette seminaret vil vi også avholde et eget seminar den 25. april, hvor vi ser nærmere på utvalgte konsekvenser av å drive virksomhet i utlandet. Les mer her.

Praktisk info

Registrering fra kl. 08.00

Ingen deltageravgift

Kaffe og en frokostbit

PåmeldingKontakt

Helene Øien Hval 
Tollrådgiver | PwC
Tlf.: 920 94 673
helene.hval@pwc.com

Caspar Fabini
Eksportrådgiver | Innovasjon Norge
Tlf.: 458 83 056
caspar.fabini@innovasjonnorge.no

Caroline Sesvold Tørring
Kommunikasjonsrådgiver | PwC
Tlf.: 907 39 948
caroline.torring@pwc.com