CRR3 Roadshow

Onsdag 03. april
10.00–15.00

Dronning Eufemias gate 16, Bjørvika, Oslo
(NB! Merk deg adressen)

Nytt kapitalkravsregelverk for banker - CRR3

I kjølvannet av finanskrisen 2007-2009 utarbeidet Baselkommisjonen et forslag til et nytt kapitalkravsrammeverk - Basel III. Den siste delen av Basel III-reformen har vært gjennom en lang politisk prosess i EU og blir gjennomført  i et nytt kapitalkravsregelverk - CRR3 - som trer i kraft fra 1. januar 2025.

Vi gir innsikt i sentrale deler av CRR3 og konsekvenser av det nye regelverket for bankenes kapitalbehov. Hvordan bør banker forberede seg på overgangen til CRR3 og hvilke praktiske utfordringer skal løses frem til implementeringsdatoen - 1. januar 2025?

Velkommen til en spennende dag med faglig påfyll og innsikt fra PwCs nasjonale og internasjonale eksperter.

Vi har med oss Henrik Andersen, fra Finans Norge, Lars Erik Fjørtoft,  Martin Neisen, Karina Folvik og Magnus Robberstad fra PwC. 

Agenda

 • 09:30 - 10:00        Registrering og frokost
 • 10:00 - 10:15        Velkommen v/Lars Erik Fjørtoft
 • 10:15 - 11:00        CRR3 roadmap v/Martin Neisen
 • 11:00 - 12:00        Kredittrisiko: ny standardmetode i CRR3                                                  (Karina Folvik og Magnus Robberstad)
 • 12:00 - 12:45        Lunsj
 • 12:45 -13:10         Operasjonell risiko (Karina Folvik og Emma Skarnes)
 • 13:10 - 13:40        Markedsrisiko og CVA                                                                              (Magnus Robberstad og Ida-Sofie Sandvik) 
 • 13:40 - 13:55        Pause
 • 13:55 - 14:30        Effekten av nytt IRB-gulv og nasjonalt handlingsrom                                 i CRR3 v/Henrik Andersen (Finans Norge)
 • 14:30 - 14:50        Hvordan forberede implementering av CRR3 -                                         erfaringer og beste praksis
 • 14:50 - 15:00        Oppsummering av dagen

Praktisk info

Registrering fra kl. 09.30

Deltageravgift kr 1900
Påmeldingen er bindende.
Deltageravgift refunderes ikke.

Frokost og lunsj

PåmeldingKontakt

Karina Folvik
Director
Tlf.: 941 60 705
karina.folvik@pwc.com

Trine Torvanger Knap
Event Coordinator
Tlf.: 480 43 827
trine.knap@pwc.com