Vážený obchodný partner,

určite neušli Vašej pozornosti neustále pribúdajúce riziká vyplývajúce z nových zákonov a opatrení na Slovensku a v iných krajinách,
ktoré kladú vysoké požiadavky na správu, dokumentáciu a riadenie rizík z obchodných vzťahov s tretími stranami. 

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na predstavenie problematiky viažucej sa ku komplexnej správe a manažmentu riadenia rizík s tretími stranami – Know Your Business Partner, ktoré sa uskutoční 13. marca 2024 od 13.00 do 17.00 h v Jurkovičovej teplárni v Bratislave
Počas podujatia budete mať možnosti si vyskúšať naše technologické  riešenie vyvinuté v PwC na efektívne riadenie rizík v dodávateľskom reťazci (Third Party Risk Management).

Program
13.00 – 13.50 
Panelová diskusia: Regulačné zmeny a požiadavky v kontexte Slovenska 
Poznanie svojich obchodných partnerov ako požiadavka na odpočet DPH na základe skúseností z daňových kontrol
Znalosť obchodných partnerov vyžadovaná plánovaným právom EÚ (smernica týkajúca sa CSDD)
Nemecko ako vzor v implementácii požiadaviek na monitorovanie obchodných partnerov
13.50 – 14.00 Prestávka
14.00 – 14.40 
Panelová diskusia: Kde sa nachádzajú firmy s postupmi v oblasti KYBP a riadenia rizík
Kde sa firmy na Slovensku aktuálne nachádzajú vo svojom manažmente rizík s obchodnými partnermi
Nové legislatívne požiadavky – Administratíva či aj pridaná hodnota?
Najväčšie výzvy, ktorým firmy na Slovensku budú čeliť
14.40 – 15.00 Prestávka
15.00 – 16.30 Predstavenie KYBP Platformy a jej možností
Interaktívne predstavenie celého procesu riadenia rizík
Objavovanie konfigurovateľnosti a možnosti prispôsobenia aplikácie 
Možnosť vyskúšať si nástroj priamo na mieste a simulovať prostredie vašej spoločnosti

Dátum: 13. marec 2024 I Čas: 13.00 – 17.00 h (registrácia od 12.30 hod.)
Adresa: Jurkovičova Tepláreň, Bottova 1, Bratislava
Kontakt: Katarína Mikušová, katarina.mikusova@pwc.com, +421 903 831 714
Vstup: Účasť je bezplatná, na základe registrácie
Prosím údaje zadávajte s diakritikou
Prosím údaje zadávajte s diakritikou

Event nie je určený pre poradcov ani pre zamestnancov spoločností, ktoré podnikajú v oblasti poradenstva. PwC si vyhradzuje právo určiť zoznam účastníkov.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami o spracúvaní osobných údajov. Pre viac informácií, prosím, kliknite na nasledovný link: Zásady ochrany osobných údajov.