CFO & Controllerdagen 2024

Torsdag 21. mars
09.00–16.00

Hotel Norge by Scandic, Bergen

PwC har gleden av å invitere til CFO & Controllerdagen 2024
CFO og Controllerdagen er arrangementet for faglig påfyll og nettverksbygging for deg som er CFO, Controller eller Økonomiansvarlig. Årets seminar har “Endring” som overordnet tema, med hovedfokus på økonomifunksjonen. Vi kan allerede annonsere en rekke solide og inspirerende foredragsholdere, mens vi jobber videre med å få bookingen komplett. Nå håper vi at du vil slå følge og melde deg på årets arrangement.
Vi håper å se deg på Hotel Norge for en innholdsrik og hyggelig dag!

Agenda

Velkommen
Andre Gill, Partner, PwC Consulting Bergen   

Makroøkonomiske perspektiver
Tiril Rustand Halvorsen, Rådgiver, Tankesmien Agenda   
Vi er i en tid som preges av stigende renter, høy inflasjon, sammenfallende kriser og sikkerhetspolitisk usikkerhet. Tiril vil innlede det faglige programmet for dagen ved å belyse noen av de store utfordringene som det norske samfunnet står overfor og problematisere hvordan disse kan påvirke den norske økonomien i tiden fremover.

Hvilke utfordringer møter oss i vår region?
Monica Mæland, Administrerende direktør, Bergen Næringsråd
Det er et uoversiktlig makroøkonomisk bilde, og det finnes regionale forskjeller for hvor hardt markedene rammes. Vi snevrer derfor fokuset litt inn og inviterer Monica til å dele hvilke utfordringer medlemmene av Bergen Næringsråd er spesielt opptatt av og hvilke endringsbehov hun ser for seg i tiden fremover for virksomheter her på Vestlandet.

Pause

Når farten øker og sikten avtar
Lasse Lien, Professor, Norges Handelshøyskole.
Når vi skal rette fokuset mot endringer, er vi veldig glad for at Lasse kan sette endringer i en akademisk kontekst for oss. Gjennom hans årelange forskning og erfaring innenfor strategi og ledelse, skal han forklare oss litt nærmere hva som typisk utløser en endring, hva er de sterke driverne og hva kjennetegner de virksomhetene som lykkes med endringer, samt hva kan vi lære av de som feiler?

ESG som løpende styringsinformasjon
Johan Flatebø Selle, Thomas Alexander Herdlevær, PwC.
Johan og Thomas skal se på neste steg i utviklingen innenfor bærekraftsrapportering og tar for seg hvordan vi skal klare å gjøre en pålagt rapportering av nøkkelinformasjon om til en løpende rapportering av verdifull styringsinformasjon for virksomheter.

Lunsj 

Utvikling av fremtidens økonomifunksjon i Petoro
Jonny Mæland, CFO, Petoro AS.
For de av dere som deltok på Controllerdagen i fjor, så er Jonny sitt innlegg på årets arrangement en fortsettelse av Dan-Richard Knudsens foredrag “Controllerens fremtidige rolle”. Jonny har sammen med sine kolleger tatt store steg i utviklingen av økonomifunksjonen i selskapet. Vi skal få høre om hva en Controller hos dem typisk brukte tiden sin på da reisen deres begynte i 2018 og hva de bruker tiden på i dag.

Automatisk periodeavslutning i Bergen Kommune
Sverre Jordbakke, Sales Team Leader, Trintech 
Christine Osen Tefre, Leder Økonomitjenester, Ansattservice - Bergen kommune
Erik Iden, Teamleder Bank, Bergen kommune.

Trintech tilbyr løsninger som forenkler og effektiviserer prosesser innen regnskap og økonomi. Sverre skal gi oss en introduksjon til deres løsning før han gir ordet videre til Christine og Erik. Bergen kommune har tatt i bruk Adra-løsningen fra Trintech og ønsker å dele med oss hva dette har betydd for deres rutiner knyttet til periodeavslutning.

Pause

Etableringen av Forsvarets Økonomisenter
Helge Olav Nygard, Prosjektleder, Videreutvikling av Økonomifunksjonen i Forsvaret
Forsvaret har nylig etablert et sentralt økonomisenter for hele Forsvaret, endringen medførte at Forsvaret gikk fra ca. 300 økonomer/controllere til under 100. Inngangen til denne endringen er en litt annen enn den vi får høre om i Petoro, og Helge Olav skal dele hvordan denne endringen er håndtert i en stor og kompleks virksomhet.

Jakten på det gode laget
Roger Finjord, Idrettsleder, fotballtrener og foredragsholder 
Roger har fått svært gode kritikker for sitt foredrag og vi er veldig glade for at han vil runde av denne dagen for oss. Vi skal få høre et foredrag som både gir deg humoristiske historier, og samtidig tar deg med inn i alvoret i lederskap og samspillet mellom mennesker. Humør og seriøsitet går hånd i hånd gjennom foredraget når det snakkes om røtter, stolthet og identitet.

Oppsummering og avslutning

Praktisk info

Registrering fra kl. 08.30

Pris: 2 950 kr
(Avmelding/manglende oppmøte etter 12.03.2024 faktureres i sin helhet)

Lunsj og pausemat inkludert

Arrangementet er fult!Kontakt

Mia Thorsø
Administrativt ansvarlig
Tlf: 453 70 318
mia.thorso@pwc.com

Julian Mikkelsen
Fagansvarlig
Tlf.: 406 00 028
julian.mikkelsen@pwc.com

Christer Pedersen
Fagansvarlig
Tlf.: 992 61 727
christer.pedersen@pwc.com