Frokostseminar med PwC i Bodø: Hva er CSRD og hvordan blir du klar for lovpålagt bærekraftsrapportering?

Mandag 25. september
08.15–09.00

Jakhelln brygge, kantina i 1.etasje

Omtrent 100 virksomheter i Nordland blir lovpålagt å rapportere i henhold til EUs bærekraftsdirektiv CSRD og de tilhørende bærekraftsstandardene ESRS fra 2025. Rapporteringsstandardene ble nylig vedtatt av EU, og innebærer omfattende krav til rapportering av miljømessige, sosiale - og styringsmessige forhold. Virksomhetene som blir rapporteringspliktige bør derfor komme tidlig i gang med forberedelsene. 

PwC inviterer til frokostseminar i Bodø med advokatfullmektig Haley Vongraven-Dyrstad, som har vært med å utvikle ESRS standardene for EU, og bærekraftsrådigver Heidi Elisabeth Larsen, som vil gi deg siste nytt om CSRD og hvordan du som selskap kan jobbe med rapporteringskravene frem mot første rapporteringsår. Bedrifter som lykkes med dette arbeidet vil ikke bare sikre overholdelse av kommende reguleringer, men vil også belønnes i form av fordelaktige finansieringsvilkår.

Også mindre foretak som ikke blir direkte omfattet av CSRD, kan bli indirekte berørt som følge av at man er underleverandør til et større selskap eller får nye krav fra finansaktører og andre sentrale interessenter. 

 Frokostseminaret er åpent for alle og det serveres kaffe/te og påsmurte rundstykker. Velkommen!

Praktisk info

Registrering fra kl. 08.00

Ingen deltageravgift

Frokost

PåmeldingKontakt

Heidi Elisabeth Larsen
Senior Associate
Tlf.: 99 325 123
heidi.e.larsen@pwc.com