Målstyrt ledelse og strategigjennomføring

Fredag 26. mai
08.30-10.00

Vestlandssalen, Lars Hilles Gate 22, 5008 Bergen

Fra strategi til handling med OKR, og andre hemmeligheter for å lykkes med gjennomføring!

Å virkelig lykkes med gjennomføring av strategien er ledere av de fleste virksomheter opptatt av, men det finnes ikke én måte å gjøre dette på. Det er mange verktøy og virkemidler som kan brukes for å understøtte strategigjennomføringen, og alle organisasjoner er på sin måte unike. Men hva gjør egentlig de som lykkes? Hva skiller dem fra de som ikke lykkes? Hvilke lærdommer kan trekkes fra hva de gjør? Og hvilken betydning har ledelse, kultur og samarbeid?

Basert på en nylig gjennomført undersøkelse om målstyrt ledelse og hvordan over 120 norske selskaper jobber med strategigjennomføring, vil vi dele «hemmelighetene» for å lykkes med strategigjennomføring. Seminaret blir en god blanding av innsikt fra undersøkelsen, praktiske eksempler fra blant annet Corvus Energy og TV2, og du vil få gode tips til å komme i gang med målstyring og OKRs. 

75% av virksomhetene i undersøkelsen har gjort større endringer de siste tre årene i måten de jobber med å definere og følge opp strategiske mål. Bruken av mer agile rammeverk slik som OKR har økt betydelig og brukes i vesentlig høyere grad blant virksomheter med god gjennomføringskraft. Det vil bli gitt en grunnleggende innføring i målstyringsmetoden OKR og det vil blir delt praktiske eksempler fra virksomheter som har jobbet aktivt med OKRs.

Vel møtt!

Praktisk info

Registrering fra kl. 08.00

Ingen deltageravgift

Frokost

PåmeldingKontakt

Maurits Wesøe 
Tlf.: 952 06 929
maurits.wesoe@pwc.com