|    
Innføring i regulatorisk rammeverk og god praksis for styring og kontroll i norske banker

PwC inviterer, i samarbeid med Spama, til webinar som gir en grunnleggende innføring i regulatorisk rammeverk og god praksis for styring og kontroll i norske banker.

Meld deg på her

Kurset vil avholdes som webinar den 25. & 26. april 2023, begge dager fra kl 9-12. Kurset vil gi en grunnleggende innføring i regulatorisk rammeverk og god praksis for styring og kontroll i norske banker. I tillegg ses det på noen sentrale og dagsaktuelle temaer som bankene for tiden har et spesielt fokus på; bærekraft/grønn finans, cyberrisiko, antihvitvask og kapitalvurderingsprosessen (ICAAP, ILAAP & SREP). Samlet vil dette gi kursdeltakerene et helhetlig overblikk over styring og kontroll av norske banker.  
 
Målgruppen for seminaret er alle som jobber med styring og kontroll i norske banker, herunder styremedlemmer, ledere i bank/finansforetaks, banksjefer, CFO, ledere av kontrollfunksjoner (risikostyring/compliance) og internrevisorer.


© 2023 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.