Bransjeseminar Havvind -
Skatt og Merverdiavgift

Tirsdag 25. april
09.00–12.00

PwC
Dronning Eufemias gate 71, Bjørvika, Oslo

Vi har gleden av å invitere til et bransjeseminar om skatte- og merverdiavgiftsbehandlingen i havvindsprosjekter.

Seminaret vil fokusere på norske og internasjonale problemstillinger knyttet til håndteringen av skatt og merverdiavgift for operatører og leverandører i havvindsbransjen. Seminaret vil blant annet ta for seg de siste endringene i skatte og mva-regelverket, og diskutere mulighetene for fremtidig grunnrentebeskatning av næringen. Vi vil ha en praktisk innfallsvinkel, med bruk av ulike case fra virkeligheten for å illustrere teknisk kompliserte og lite tilgjengelige regler på en forståelig måte.

Agenda

Innledning
 • Skatt: Alminnelig beskatning av norske og utenlandske aktører. Foreløpig ingen grunnrentebeskatning 
 • Mva: Viktige hensyn for å oppnå optimal merverdiavgiftsbehandling ved utvikling av vindkraftprosjekter
Del 1: Oppstarts- og søknadsperioden
 • Valg av selskapsstruktur og allokering av kostnader fra et skatte- og avgiftsperspektiv
 • Forhåndsregistrering for mva og tilbakegående avgiftsoppgjør
Del 2: Utbygging av havvindanlegg
 • Finansiering
 • Byggekostnader: Aktivering vs direkte fradragsrett
 • Leveranser innenfor eller utenfor territorialgrensen og mva-fritak
 • Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II
 • Import av varer
 • Leverandørnæringen - rederibeskatning?
Del 3: Drift av havvindanlegg
 • Innførsel og salg av strøm
 • Fradragsrett for merverdiavgift
 • Avskrivningsregler: Samme som for landbasert vindkraft?
 • Direkte fradrag for vedlikeholdskostnader
Del 4: Internasjonale prosjekter
 • Merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester fra utenlandske leverandører og spesialskip
 • Produksjon, bearbeiding, kjøp eller salg av varer i utlandet
 • Fast driftssted for skatte- og avgiftsformål
 • Installasjonsleveranser
Del 5: Mulig grunnrentebeskatning?
 • Beskatningsretten på kontinentalsokkelen
 • Norske skattytere: Globalinntektsprinsippet, men virkeområdet for landbasert grunnrentebeskatning er knyttet til rikets grenser
 • Utenlandske skattytere:
 • Internrettslig hjemmel “i riket” vs. på sokkelen
 • Skatteavtaler
 • Paralleller fra systemet for landbasert vindkraft / petroleum
Del 6: Petroleumskattepliktige aktører - særskilte spørsmål 
 • Kontantstrømskatt, gunstige avskrivninger og høy grunnrenteskatt
 • Investeringer i havvind: Omfattet av petroleumsskattesystemet?


Fra PwC stiller; Lars Hallvard Walby, Hilde Thorstad, Espen Qvist, Jennifer Wong, Jacob Nordby og Simen H. Stokka.

Målgruppe: Skatteansvarlige og andre med ansvar for direkte og indirekte beskatning, økonomi- og regnskapsfunksjonen, revisorer, samt logistikk, innkjøps- og salgsfunksjoner.

Praktisk info

Registrering fra kl. 08.30

Ingen deltageravgift

Frokost

PåmeldingKontakt

Espen Qvist 
Partner | Advokat/Advocate MNA | Head of global trade and international indirect tax
Tlf.: +47 952 60 407
espen.qvist@pwc.com

Simen Horne Stokka
Director | Advokat / Lawyer
Tlf.: + 47 952 60 387
simen.stokka@pwc.com

Lars Walby
Partner | Advokat / Lawyer
Tlf.: +47 481 61 795
lars.walby@pwc.com