Målstyrt ledelse og strategigjennomføring

Tirsdag 21. mars
08.00-09.00 (10.30)

FLYT
Dronning Eufemias gate 8, Bjørvika, Oslo

Fra strategi til handling med OKR, og andre hemmeligheter for å lykkes med gjennomføring!

Å virkelig lykkes med gjennomføring av strategien er ledere av de fleste virksomheter opptatt av, men det finnes ikke én måte å gjøre dette på. Det er mange verktøy og virkemidler som kan brukes for å understøtte strategigjennomføringen, og alle organisasjoner er på sin måte unike. Men hva gjør egentlig de som lykkes? Hva skiller dem fra de som ikke lykkes? Hvilke lærdommer kan trekkes fra hva de gjør? Og hvilken betydning har ledelse, kultur og samarbeid?

Basert på en nylig gjennomført undersøkelse om målstyrt ledelse og hvordan over 120 norske selskaper jobber med strategigjennomføring, vil vi dele «hemmelighetene» for å lykkes med strategigjennomføring. Seminaret blir en god blanding av innsikt fra undersøkelsen, praktiske eksempler og tips til å komme i gang med forbedringer. 

Dersom du er spesielt nygjerrig på rammeverket OKR har vi også en praktisk workshop som gir en grunnleggende innføring i målstyringsmetoden OKR, med praktiske eksempler. Workshopen fortsetter på samme adresse like etter seminaret. Ønsker du å delta send mail til navneet.bajwa@pwc.com for påmelding. Denne workshopen gjennomføres i samarbeid med Futureworks.

Vel møtt!

Praktisk info

Registrering fra kl. 07.30

Ingen deltageravgift

Frokost

PåmeldingKontakt

Even Enggrav
Director, Advisory
Tlf.: 952 60 123
even.enggrav@pwc.com

Knut Erik Thorsen
Senior Manager, Advisory
Tlf.: 905 00 351
knut.erik.thorsen@pwc.com

Jørn Eskil Juliussen
Partner, Advisory
Tlf.: 952 60 060
jorn.juliussen@pwc.com