Internasjonal merverdiavgift og skatt

27. april 2023,
kl. 09.00-12.00

PwC, Kalnesveien 5, 1712 Grålum

Vi har gleden av å invitere til kurs i internasjonal merverdiavgift og skatt hvor vi fokuserer på utvalgte områder som berører norske virksomheter som er involvert i kjøp og salg av varer og tjenester i utlandet. Seminaret vil ta for seg de siste endringene i regelverket på området med særlig fokus på reglene knyttet til avgiftsbehandling av varer i EU. Vi vil ha en praktisk innfallsvinkel med bruk av ulike case fra virkeligheten for å illustrere relativt teknisk kompliserte og lite tilgjengelige regler på en forståelig måte. 

Agenda

Temaer som vil bli omhandlet: 

  • Merverdiavgift i Norge knyttet til salg av varer og tjenester over landegrensene 
  • Merverdiavgift i EU knyttet til kjøp og salg av varer:
  • Praktiske eksempler på kjedeleveranser innenfor og utenfor EU  
  • Merverdiavgiftsregelverket i Norge og EU knyttet til kjøp og salg av tjenester i kombinasjon med varer
  • Skattemessige forhold, herunder grensene for å få etablere fast driftssted for skatte- og avgiftsformål i utlandet
  • Gjennomgang av ulike caser
Målgruppe: Logistikk, innkjøp- og salgsfunksjon, økonomi- og regnskapsfunksjonen, revisorer, skatteansvarlige og juridisk med ansvar for indirekte beskatning og avgifter 

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt og dele med oss om du har en sak som du ønsker omhandlet i kurset og ønsker svar på. Frist: 15. april 2023. Det blir anledning til å kontakte foredragsholderne også etter seminaret for et uforpliktende møte. Vennligst send inn dine innspill eller ta kontakt for et uforpliktende møte til følgende e-postadresse: 
 
Vi håper å se deg på seminar hos oss!

Praktisk info

Registrering fra kl. 08.30

Ingen deltageravgift

Kaffe og frukt

PåmeldingKontakt

Espen Qvist
Partner Tax
Tlf.: 952 60 407
espen.qvist@pwc.com