Bransjeseminar-
havvind og merverdiavgift

Tirsdag 28. mars
08.30–11.00

PwC's lokaler på Fiskebrygga,
Gravane 26, Kristiansand

Vi har gleden av å invitere til et bransjeseminar om havvind og merverdiavgift. I seminaret vil vi ha særlig fokus på norske og internasjonale problemstillinger knyttet til merverdiavgift for leverandører og operatører i denne bransjen. Seminaret vil ta for seg de siste endringene i regelverket på området. Vi vil ha en praktisk innfallsvinkel med bruk av ulike case fra virkeligheten for å illustrere relativt teknisk kompliserte og lite tilgjengelige regler på en forståelig måte. 

Agenda

Oppstarts- og søknadsperioden

 • Arealtildeling og konsesjon 
 • Forhåndsregistrering for mva
 • Tilbakegående avgiftsoppgjør
 • Allokering og fradragsrett for mva
Utbygging av havvindanlegg
 • MVA behandling på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II
 • Fritak for mva
 • MVA på innførsel av varer 
Drift av havvindanlegg
 • Salg og innførsel av strøm fra Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II
 • Anleggsbidrag
 • Fradragsrett for mva
Internasjonal merverdiavgift
 • Merverdiavgift i utlandet knyttet til produksjon og bearbeiding samt kjøp og salg av varer til bruk for havvindsanlegg
 • Merverdiavgift på kjøp av tjenester fra spesialskip 
 • Praktiske eksempler på kjedeleveranser innenfor og utenfor EU  
 • Installasjonsleveranser i utlandet
  • MVA behandling
  • Grensene for å få etablere fast driftssted for skatte- og avgiftsformål i utlandet
 • Gjennomgang av ulike caser
 • Fra PwC stiller vi med Gaute Corneliussen og Espen Qvist.

  Målgruppe: Logistikk, innkjøp- og salgsfunksjon, økonomi- og regnskapsfunksjonen, revisorer, skatteansvarlige og juridisk med ansvar for indirekte beskatning og avgifter.

Praktisk info

Registrering fra kl. 08.00

Ingen deltageravgift

Frokost

PåmeldingKontakt

Gaute Corneliussen
Partner Tax
Tlf.: 952 61 073
gaute.corneliussen@pwc.com

Espen Qvist
Partner Tax
Tlf.: 952 60 407
espen.qvist@pwc.com