PwC. Lær litt mer.

Internasjonal handel

Nye tollregler

Tollregelverket er i endring, både når det gjelder teknisk oppbygging og innhold.

Fra 1. januar 2023 settes en ny vareførselslov og en ny tollavgiftslov i kraft. Det meste av dagens regelverk videreføres, men det er også viktige endringer på gang.

Agenda

  • Ny teknisk struktur
  • Tollrepresentant
  • Slutt på direktekjøring
  • Digital melde- og opplysningsplikt
  • Attest ved utførsel
  • Noen mindre endringer

Praktisk info

Tirsdag 10. januar 2023, kl. 09.00 - 10.00

Webinar

Vi åpner for innlogging til webinar kl. 08.50

Ingen deltageravgift

PåmeldingLær litt mer

PwCs kurs-konsept, hvor du får alt du trenger å vite om dagsaktuelle temaer.

Kontakt

Per Kirknes
Advokat / Direktør
Tlf.: 952 60 099
per.kirknes@pwc.com

Kjetil Øpstad
Advokat / Senior manager
Tlf.: 952 60 328
kjetil.opstad@pwc.com

Undis Veisten
Praktisk ansvarlig
Tlf.: 952 60 504
undis.veisten@pwc.com