Skattemessige fallgruver kantine

Torsdag 17. november
08.30–10.00

PwC 
Dronning Eufemias gate 71, Bjørvika, Oslo

Seminaret er fulltegnet!
Ønsker du å motta opptak av seminaret, vennligst send en e-post til no_event@pwc.com

--------------------

Skattemyndighetene har de siste årene strammet inn på adgangen til å subsidiere bedriftskantiner. Vi gir deg oversikt over dagens praksis på mva, og har med oss Jorulf Brøvig Silde, NHOs bransjedirektør for drift og service, som vil gi oss innsikt i arbeidet NHO gjør knyttet til kantine for sine medlemmer. Du vil også få en oppdatering på relevant regelverk knyttet til fordelsbeskatning. 

Velkommen!

Agenda

Velkommen til Seminar

  • Kantinemodeller
  • Fordelsbeskatning 
  • Driftstilskudd 
  • Fradragsrett for kantinekostnader 
  • Utleiers rolle
  • Mva-sats for mat i kantine

 

Praktisk info

Registrering fra kl. 08.00

Ingen deltageravgift

kaffe og lett servering

Påmelding


Kontakt

Marit Barth
Salaried Partner Tax
Tlf.: 952 60 496
marit.barth@pwc.com

Lars Flatåker
Director Tax
Tlf.: 952 60 525
lars.flataaker@pwc.com

Trine Torvanger Knap
Event Coordinator
Tlf.: 480 43 827
trine.knap@pwc.com