ICAAP og SREP - nye retningslinjer for vurdering av risiko og kapitalbehov

Finanstilsynet har publisert et nytt rundskriv 3/2022 med oppdaterte retningslinjer for vurdering av risiko og kapitalbehov. Vi oppsummerer de viktigste endringene i regelverket for banker, finansieringsforetak og kredittforetak.

Foredragsholdere: Karina Folvik og Mari Menne Sjoner

Agenda

Velkommen til Webinar

Gjennomgang av endringer i rundskriv 3/2022:

  • Pilar 2-krav og kapitalkravsmargin
  • Endringer i modeller for kreditt- og markedsrisiko
  • ESG-risiko og Pilar 2

Praktisk info

Vi åpner for innlogging til webinaret kl. 08:55

Ingen deltageravgift

PåmeldingKontakt

Karina Folvik
Director
Tlf.: 941 60 705
karina.folvik@pwc.com

Mari Menne Sjoner
Director
Tlf.: 992 33 988
mari.sjoner@pwc.com

Trine Torvanger Knap
Event Coordinator
​Tlf.: 480 43 827
trine.knap@pwc.com