OPPnå innovasjonskraft: Innovasjon som verktøy for å bli bærekraftig

Mandag 19. september
09.00 - 12.30

Arr: PwC og Innovasjon Norge
Sted: Media City Bergen

Hvordan står det til med innovasjonskraften i større norske selskaper? Og hvordan kan innovasjon hjelpe oss med å nå bærekraftsmålene?

Vi setter søkelyset på norske virksomheters evne og vilje til å møte en verden i rask endring, og fokuserer spesielt på de utfordringer og muligheter som ligger i det grønne skiftet. Bærekraft er målet og innovasjon er måten å komme dit!

Vi skal lære om hvordan Greenspot Mongstad ble etablert for å transformere en industripark til en grønn hub for nye bærekraftige virksomheter, og treffe ledere fra større norske virksomheter for å lære mer om hvordan de jobber med innovasjon og bærekraft. Vi lanserer også Innovasjonsmeldingen 2022, og kikker på hvordan innovasjonskraften har endret seg i det etablerte næringslivet siden 2019. For tre år siden tenkte majoriteten av norske virksomheter lite på innovasjon, men er det fortsatt tilfellet i 2022?

Gled deg til en spennende morgen med fokus på innovasjon og bærekraft. Sammen bygger vi et bærekraftig Norge!

Meld deg også på arrangementet etter lunch der vi setter søkelyset på hvordan store etablerte selskaper i større og større grad jobber med og investerer i startups.

I samarbeid med:


På programmet:

  • Greenspot Mongstad - Fra fat & happy til grønn & sexy: Mongstad er Norges største forsyningsbase, travleste havn og største raffineri. Og største utslippspunkt. Samarbeidsprosjektet Greenspot Mongstad skal gjøre området til en allsidig, grønn industripark. Hvordan kan bedriftene kutte utslipp og samtidig skape god business ved å bruke ressursene smartere? Hva har de gjort for å gå fra visjon til gjennomføring? Og hva har de lært på veien? Vi treffer de sentrale personene i utviklingen av Greenspot Mongstad
  • Innovasjonsmeldingen 2022: Over 400 norske virksomheter ble spurt om hvordan de jobber med innovasjon i dag. Hva sier tallene? Hvor innovative er vi egentlig?
  • Eviny - Evig vannkraft og ny forretning: Elbiler skal lades, lynraskt. Havner skal legge til rette for landstrøm og ladestrøm. Bygg og anleggsplasser skal bli utslippsfrie. Derfor har vi i Eviny lansert flere nye satsinger, fra hurtiglading i Bilkraft, lading i borrettslag og sameier med Elaway, landstrøm og ladeløsninger for maritim sektor i Plug, mobile ladere og batteri i Mobil Energi, en digital energiplattform i form av Volte som hjelper bedrifter å få kontroll på strømmen i Volte. Norge og Vestlandet er først i verden på mange områder, klarer vi å bygge konkurransefortrinn for internasjonal
  • Gjensidige - Innovasjon med bærekraftsfokus: Verden endrer seg raskere enn noen gang, og morgendagens forsikringskunder krever mer. Hvordan møter Norges ledende forsikringsselskap den nye verdenen der bærekraft står i sentrum?
  • Sparebanken Vest - Sprinter for bærekraft:Sparebanken Vest har over lengre tid utforsket nye arbeidsformer for å bli mer kundeorientert og innovativ. De vil nå fortelle hvordan de bruker innovasjonssprinter for å øke fokus på bærekraft, samt høre om nye satsinger om Bulder
  • 20tretti: Å bli klimanøytral innen 2030 er målet, men også en krevende omstilling for etablerte virksomheter. 20tretti ble etablert av Startup Lab for å koble de store etablerte med gründerhoder og startups for å raskt finne gode løsninger på utfordringene som gjør at målene kan nås. Sammen står man sterkere og jobber raskere!
  • Fireside chat - Innovasjon og bærekraft: Norske virksomheter har raskt blitt mer modne for innovasjon og satser stadig mer ressurser på å styrke posisjon og teste ut nye markedsmuligheter. Hva har skjedd over de siste fem årene, og hvordan ser de neste 5 ut? Har vi nådd et tipping point der alle erkjenner at innovasjonskapasiteten er essensiell om man vil lykkes? Vi snakker med toppledere for å lære mer om hvordan de har økt innovasjonstakten internt, og hvor de ser seg selv og Norge i årene som kommer.

 
 

Praktisk info

Registrering fra kl. 08.30

Gratis (ved manglende oppmøte eller kansellering senere enn klokken 12:00 siste arbeidsdag før konferansen faktureres NOK 500,- for å dekke utgifter til mat og ubenyttet plass)

Frokost, kaffepauser m/snacks og lunch

PåmeldingKontakt

Ingerlise Størksen
Senior Manager PwC
Tlf: +47 40060133
E-post: ingerlise.storksen@pwc.com