PwC Event

Lær litt mer:

Arbeidstids-
planlegging

Hvor går grensen mellom arbeidstid og fritid? Hvor skal fridager og ferie plasseres, og hva med tilrettelegging for helsemessige og sosiale behov?

Dårlige løsninger kan koste bedriften din dyrt, både i form av misfornøyde ansatte og høye overtidskostnader. Slik trenger det ikke å være!

Det finnes gode løsninger

Mange ledere synes det er vanskelig å rigge gode arbeidsplaner som virkelig fungerer i hverdagen. Planer som hensyntar skiftordninger og turnus, ferieavvikling og sykefravær.
I kompetanseorganisasjoner er de menneskelige ressursene den viktigste verdien. Riktig medarbeider til rett oppgave og til rett tid er helt avgjørende for at bedriften skal kunne skape verdi.

Arbeidstid og tydelig oppgavefordeling er noen av de viktige verktøyene du må ha for å kunne utnytte ressursene dine best mulig. 

Fredag 25. mars kl. 08.30-10.00

PwCs kontorer i Sandviksbodene 2a, Bergen

kl. 08.30-09.00 frokost og mingling
kl. 09.00-10.00 faglig program

Ingen seminaravgift

Frokost

Agenda

Vi i PwC jobber mye med tema turnus- og arbeidstidsplanlegging, og erfarer at det er mange ledere som finner dette vanskelig og tidkrevende. 
Pandemien satte oss alle på prøve i så måte, med høyt sykefravær og behov for å endre oppsatte planer for oppgave- og arbeidsfordeling. 

På frokostseminaret gir vi gode råd rundt arbeidstidsplanlegging, hvordan det kan gjøres og hvilke konsekvenser det gir ved å ikke ha en god arbeidsplan. 

  • Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid v/Mari Vikhals Strøm
  • Oppsett og drift av arbeidsplaner og turnuser v/Anne Hilde Bjøntegård
Vel møtt!

PS: Vil du delta digitalt? Meld deg på, og send en melding om det til elisabeth.kjus@pwc.com - så sender vi deg møtelink.

PåmeldingLær litt mer

PwCs kurs-konsept, hvor du får alt du trenger å vite om dagsaktuelle temaer.

Velkommen til seminar!