PwC. Lær litt mer.

Merverdiavgift og helse

Kjøp og salg av helseutstyr og medisinsk utstyr fra/til utlandet

Innen helsesektoren er det ulike mva-spørsmål som det er viktig å være klar over, både for enheter som yter helsetjenester og for leverandører av medisinsk utstyr og medisiner. I løpet av vårsemesteret vil vi derfor arrangere tre webinarer for å belyse ulike tema innenfor denne sektoren

Dette andre webinaret av tre vil særlig være relevant for norske leverandører og produsenter av helseutstyr, som gjør innkjøp av utstyr og tjenester fra utlandet.
For eksempel er det ved slike innkjøp viktig å avklare hvordan importen av produktene til Norge skal håndteres, hvem som har ansvaret for avgiftsforpliktelsene i forbindelse med innkjøpet (her: kunden eller den utenlandske leverandøren).

Norske selskaper som kjøper eller selger varer i utlandet, må forholde seg til andre regler for avgiftsbehandlingen. Ved salg av varer til kunder utenfor Norge, er det derfor viktig å undersøke hvilken forpliktelse dette kan medføre for leverandøren, herunder hvordan salget skal avgiftsbehandles i det aktuelle landet.

Agenda

  • Innkjøp av varer fra utlandet
  • Vi vil se nærmere på import av varer, rett bruk av leveringsvilkår, mva-klausuler i leverandøravtaler, og hvilke forpliktelser det er viktig at de utenlandske leverandørene forholder seg til (for eksempel ved installasjonsleveranse)
  • Leie av helseutstyr fra utlandet, og utleie av helseutstyr til utlandet
  • Kjøp og salg av varer i og utenfor EU (inkludert eksport salg)
  • Bearbeiding av utstyr og kjøp av andre tjenester i utlandet

Praktisk info

Onsdag 30. mars, kl. 09.00–10.30

Webinar

Vi åpner for innlogging til webinar kl. 08.50

Ingen deltageravgift

PåmeldingLær litt mer

PwCs kurs-konsept, hvor du får alt du trenger å vite om dagsaktuelle temaer.

Kontakt

Simen Horne Stokka
Advokat/Senior manager
Tlf.: 952 60 387
simen.stokka@pwc.com

Jennifer Wong
Advokat/Manager
Tlf.: 416 76 789
jennifer.wong@pwc.com

Undis Veisten
Praktisk ansvarlig
Tlf.: 952 60 504
undis.veisten@pwc.com