PwC. Lær litt mer.

Merverdiavgift og helse

 Helse og velvære - mva-plikt eller ikke?

Innen helsesektoren er det ulike mva-spørsmål som det er viktig å være klar over, både for enheter som yter helsetjenester og for leverandører av medisinsk utstyr og medisiner. I løpet av vårsemesteret vil vi derfor arrangere tre webinarer for å belyse ulike tema innenfor denne sektoren.

Dette første webinaret tar for seg avgiftsplikt på kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling, samt på alternativ behandling.

Vi gir deg oversikten over hva disse endringene som ble innført 1. januar 2021 har fått av konsekvenser for deg som næringsdrivende og hvor grensen egentlig går for hva som er omfattet av unntaket og andre avgiftspliktige tjenester.

Webinaret vil være relevant for alle som driver med kosmetisk kirurgi, kosmetiske behandlinger, alternativ behandling eller tannhelsetjenester.

Agenda

  • Hvilke tjenester er å anse som avgiftspliktige?
  • Hvilke tjenester er fremdeles unntatt for mva etter lovendringene?
  • Når er kosmetiske inngrep og kosmetisk behandling medisinsk begrunnet etter avgiftsregelverket?
  • Konsekvensene av å drive avgiftspliktig virksomhet;
    • Registrering i Merverdiavgiftsregisteret
    • Plikter og rettigheter som mva-registrert næringsdrivende

Praktisk info

Onsdag 23. mars, kl. 09.00–10.30

Webinar

Vi åpner for innlogging til webinar kl. 08.50

Ingen deltageravgift

PåmeldingLær litt mer

PwCs kurs-konsept, hvor du får alt du trenger å vite om dagsaktuelle temaer.

Kontakt

Martine Karlsen Brustad
Advokat/Senior manager
Tlf.: 952 60 449
martine.karlsen@pwc.com

Synne Christine Hangeland
Advokat/Senior manager
Tlf.: 952 60 287
synne.hangeland@pwc.com

Maria Lippert
Advokatfullmektig/Senior associate
Tlf.: 994 04 390
maria.lippert@pwc.com