Registrácia bola ukončená
Dátum: 14. december 2021
Čas: 9.30 – 10.30 h
Jazyk: slovenský a český
Vstup na webinár: bez poplatku