PwC Lær litt mer

Merverdiavgift

Ny mva-melding fra 2022

Fra 1. januar 2022 blir ny mva-melding innført i Norge. Det blir mulig å rapportere direkte fra selskapets system (systemintegrert rapportering) og manuell rapportering via portal, og mva-meldingen vil baseres på SAF-T mva-koder og nye spesifikasjoner. Det forventes også at Skatteetaten vil sammenligne rapporterte tall i ny mva-melding med SAF-T filer ved bokettersyn.

Er du og ditt selskap klar for nye mva-melding? Har du kontroll på transaksjonene dine og har mappet disse til SAF-T mva-kodene? Kjenner du innholdet i SAF-T filen din og hvordan dette vil stemme med mva-rapporteringen? Kanskje ønsker du noen retningslinjer for å sikre kontroll på dataflyt, og hva du bør fokuserer på for å lykkes med effektiv og digital mva-rapportering. 

Vi vil gi deg oversikt og deler våre erfaringer og innsikt for den nye mva-meldingen. Videre vil vi ta for oss forholdet til SAF-T - og den potensielle nye salgs- og kjøpsmeldingen - og hvordan du kan bruke slutten av 2021 til å forberede deg på endringene som kommer.

Agenda

  • Ny mva-melding fra 2022: 
    • Rapportering via system og manuelt 
    • Nye spesifikasjoner vedrørende tap på krav, justering, uttak og tilbakeføring av mva
    • Mva-kodeliste og forholdet til SAF-T kravet
  • Ny salgs- og kjøpsmelding fra 2024? 

Praktisk info

Onsdag 3. november, kl. 09.00-10.00

Webinar

Vi åpner for innlogging til webinar kl. 08.50

Ingen deltageravgift

PåmeldingLær litt mer

PwCs kurs-konsept, hvor du får alt du trenger å vite om dagsaktuelle temaer.

Kontakt

Øystein Tungen
Senior Manager/Statsautorisert revisor
Tlf.: 952 60 827
oystein.tungen@pwc.com

Silje Guttormsen
Manager/Advokatfullmektig
Tlf.: 901 49 933
silje.guttormsen@pwc.com

Maria Constanse Nohr Sarilla
Praktisk ansvarlig 
Tlf.: 947 92 549
maria.sarilla@pwc.com