PwC Lær litt mer

Internasjonal Handel

Samhandel mellom Polen og Norge - MVA konsekvenser for norske bedrifter

Det er stadig flere norske bedrifter som er involvert i enten kjøp, produksjon og salg av varer og tjenester i Polen. Vi ser en økende grad av utsetting av produksjon og samarbeide med polske bedrifter og etablering av virksomhet i Polen.

I dette webinaret skal vi forklare hvilke mva-konsekvenser som kan oppstå for norske selskaper som følge av et slikt samarbeid gjennom bl.a. bearbeiding av varer i Polen eller kjøp eller salg av varer som involverer Polen i forskjellige tilfeller. I løpet av webinaret vil våre mva eksperter presentere ulike "case" for å få satt de kompliserte momsreglene inn i en mer praktisk sammenheng.  Hvordan kan en norsk virksomhet få kontroll på de ulike transaksjonene for å sikre en effektiv og korrekt avgiftsbehandling?

Agenda

 • Samhandel mellom Polen og Norge - noen utgangspunkter og tall fra virkeligheten 
 • Grunnleggende prinsipper i norske og polske mva-regler
 • Mva konsekvenser for norske bedrifter ved kjøp og salg av varer eller tjenester i Polen. Praktiske caser som dekker bl.a. følgende temaer:
  • innførsel av varer til Polen
  • salg og kjøp av varer i Polen, inkludert kjedeleveranser
  • bearbeiding av varer i Polen og mulige forenklinger
  • lagring av varer i Polen (sentrallager i Polen)
 • Praktiske tips for norske virksomheter registrert for mva i Polen

Praktisk info

Torsdag 25. november, kl. 09.00–10.00

Webinar

Vi åpner for innlogging til webinar kl. 08.50

Ingen deltageravgift

PåmeldingLær litt mer

PwCs kurs-konsept, hvor du får alt du trenger å vite om dagsaktuelle temaer.

Kontakt

Diana Geilhufe
Senior Manager
Tlf.: 952 60 443
diana.geilhufe@pwc.com

Teresa Anna Sermak
Senior Associate
Tlf.: 952 60 506
teresa.a.sermak@pwc.com

Maria Constanse Nohr Sarilla
Praktisk ansvarlig
Tlf.: 947 92 549
maria.sarilla@pwc.com