PwC Lær litt mer

Virksomhet i utlandet

Virkningene av fast driftssted i utlandet

I juni 2021 vil vi avholde to webinarer om skatte- og avgiftsplikt ved grensekryssende virksomhet.  

I dette andre webinaret er temaet virkningene av lokal skatteplikt, herunder rapporteringsforpliktelser, allokering av inntekt til utenlandsk filial og konsekvenser knyttet til merverdiavgift, arbeidsgiveransvar og arbeids- og trygdeavgift. I det første webinaret så vi på grensene for skatte- og avgiftsplikt.

Våre eksperter innen bedrifts- og personskatt, samt merverdiavgift, vil forklare reglene på en lettforståelig måte, og svare på spørsmål fra deltakerne underveis. 
 

Agenda

  • Rapporteringsforpliktelser ved fast driftssted (krav til registrering, regnskap, revisjon, og skattemelding) 
  • Hvordan allokere profitt til et fast driftssted. Prising av dealings mellom selskapet og filialen. 
  • Skatte- og avgiftsmessige konsekvenser tilknyttet personell i utlandet (personskatt, trygdeavgift, arbeidsgiveravgift)
  • Avgiftsmessige konsekvenser av registreringsplikt og fast driftssted for merverdiavgiftsmessig formål i utlandet 

Praktisk info

Mandag 14. juni, kl. 09.00 – 11.00

Webinar

Vi åpner for innlogging til webinar kl. 08.50

Ingen deltageravgift

PåmeldingLær litt mer

PwCs kurs-konsept, hvor du får alt du trenger å vite om dagsaktuelle temaer.

Kontakt

Eivind Falck-Ytter
Advokat/director
Tlf.: 952 60 090
eivind.falck-ytter@pwc.com

Kristin Jacament
Advokat/director
Tlf.: 952 60 394
kristin.jacament@pwc.com

Undis Veisten
Praktisk ansvarlig
Tlf.: 952 60 504
undis.veisten@pwc.com