PwC Lær litt mer

Virksomhet i utlandet

Grensene for skatte- og avgiftsplikt i utlandet

I juni 2021 vil vi avholde to webinarer om skatte- og avgiftsplikt ved grensekryssende virksomhet.  

I dette første webinaret vil vi se på grensene for skatte- og avgiftsplikt. I det andre webinaret er temaet virkningene av lokal skatteplikt, herunder allokering av inntekt til utenlandsk filial.

Grensekryssende virksomhet kan utløse ulike rapporteringsforpliktelser i utlandet, herunder lokal skatte- og avgiftsplikt på selskapsnivå ("fast driftssted") og beskatning av arbeidstakere. 

Norge har inngått over 90 skatteavtaler for å begrense dobbeltbeskatning av samme inntekt. I skatteavtalene er det angitt hvor grensene for skatteplikt går avhengig av hvilken type virksomhet som utøves i landet. Reglene er imidlertid kompliserte og tolkes ofte ulikt av lokale skattemyndigheter.   

Våre eksperter innen bedrifts- og personskatt, sosiale avgifter (trygd og arbeidsgiveravgift) samt merverdiavgift, vil forklare reglene på en lettforståelig måte, og svare på spørsmål fra deltakerne underveis.

Agenda

Webinaret tar sikte på å gi deltakerne bedre oversikt og kunnskap over grensene for utenlandsk skatte- og avgiftsplikt, samt gode tips til hva man bør foreta seg for å unngå unødvendige skatte- og avgiftskostnader. 
 
De følgende temaer vil bli behandlet:
  • Introduksjon - generelt om utenlandsk skatteplikt og skatteavtaler (dobbeltbeskatning) 
  • Grensene for skatteplikt ved ulike typer av virksomhet i utlandet (salg/markedsføring, konsulentvirksomhet, delt ledelse, arbeidsutleie, bygge- og installasjonsoppdrag)
  • Midlertidige unntak som følge av Covid-19
  • Avgiftsmessige konsekvenser
  • Personbeskatning og sosiale avgifter 

Praktisk info

Mandag 7. juni, kl. 09.00–11.00

Webinar

Vi åpner for innlogging til webinar kl. 08.50

Ingen deltageravgift

PåmeldingLær litt mer

PwCs kurs-konsept, hvor du får alt du trenger å vite om dagsaktuelle temaer.

Kontakt

Erik Stenvik Granly
Advokat/senior manager
Tlf.: 472 60 983
erik.stenvik.granly@pwc.com

Rune Strømhylden
Advokat/director
Tlf.: 952 60 289
rune.stromhylden@pwc.com

Undis Veisten
Praktisk ansvarlig
Tlf.: 952 60 504
undis.veisten@pwc.com