PwC Lær litt mer

Internasjonal handel

Merverdiavgift ved internasjonal handel med varer

I denne webinarserien gir PwC’s eksperter råd om hva du bør fokusere på for å lykkes med internasjonal handel fra et mva- og tollperspektiv. 
På dette området er det ikke først og fremst snakk om å “spare” skatt, men å unngå unødvendig skattekostnader på grunn av manglende eller feil bruk av prosedyrer og mangelfull dokumentasjon. Følgelig er det viktig å ha nødvendige systemer, struktur, rutiner og registreringer på plass før man starter virksomheten. Våre eksperter vil forklare teknisk kompliserte regler på en lettforståelig måte, og svare på spørsmål fra deltakerne underveis.

Denne morgenen vil vi fokusere på håndtering av merverdiavgift ved handel av varer over landegrensene. Vi er inne i en utfordrende tid for samfunnet vårt, der global tilgang på varer er i endring, samtidig som de kortsiktige behovene for leveranser er prekære for mange bedrifter. Norske bedrifter involverer seg mer enn noen gang i utenlandsk handel, og det er heller ikke uvanlig at bedrifter kjøper inn varer fra et land og videresender de samme varene til bearbeiding i et annet land, for å spare kostnader. I disse situasjonene er det veldig viktig for norske virksomheter å ha kontroll på håndtering av internasjonal merverdiavgift, for å kunne være konkurransedyktige, unngå uforutsette kostnader og oppnå en effektiv vareflyt.

Agenda

Webinaret vil være case-basert og gir en gjennomgang av merverdiavgiftsreglene med særlig fokus på innkjøp, bearbeiding og vareleveranser som skjer utenfor Norge. Webinaret er relevant for bedrifter som er involvert i kjøp og/eller salg av varer og tjenester over landegrensene, der de fysiske leveransene ikke nødvendigvis skjer i eller fra Norge. Dette webinaret er også ment som et videregående kurs for personer med tidligere erfaring med internasjonale avgiftsproblemstillinger.

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt hvis du har en sak knyttet til internasjonal merverdiavgift du ønsker at vi omtaler på webinaret og som du ønsker svar på. Vennligst send inn dine innspill til espen.qvist@pwc.com.

Seminaret vil omhandle følgende tema:
  • Merverdiavgiftsregelverket i EU knyttet til salg og kjøp av varer
  • Kjedeleveranser innenfor EU - praktiske eksempler
  • Kjedeleveranser som involverer land utenfor EU - praktiske eksempler
  • Quick Fixes forenklinger for VAT i EU
  • MVA-refusjon i utlandet
  • The Definitive VAT regime - en oppdatering på siste steg av VAT reformen i EU
  • Brexit - Siste oppdatering på MVA konsekvenser for norske bedrifter av å drive virksomhet og samhandle med Storbritannia

Praktisk info

Tirsdag 11 mai, kl 0900 - 11:00

Webinar

Vi åpner for innlogging til webinar kl. 08.50

Ingen deltageravgift

PåmeldingLær litt mer

PwCs kurs-konsept, hvor du får alt du trenger å vite om dagsaktuelle temaer.

Kontakt

Espen Qvist
Partner/Advokat
Tlf.: 952 60 407
espen.qvist@pwc.com

Jennifer Wong
Senior Associate
Tlf.: 416 76 789
jennifer.wong@pwc.com

Maria Constanse Nohr Sarilla
Praktisk ansvarlig
Tlf.: 947 92 549
maria.sarilla@pwc.com