PwC Lær litt mer

Internasjonal handel

Eksport av varer - Har varen norsk opprinnelse?

I denne webinarserien gir PwC’s eksperter råd om hva du bør fokusere på for å lykkes med internasjonal handel fra et mva- og tollperspektiv. 
På dette området er det ikke først og fremst snakk om å “spare” skatt, men å unngå unødvendig skattekostnader på grunn av manglende eller feil bruk av prosedyrer og mangelfull dokumentasjon. Følgelig er det viktig å ha nødvendige systemer, struktur, rutiner og registreringer på plass før man starter virksomheten.

Våre eksperter vil forklare teknisk kompliserte regler på en lettforståelig måte, og svare på spørsmål fra deltakerne underveis. Denne gangen med fokus på tollmessig opprinnelse ved eksport.

Agenda

Mange norske bedrifter er autorisert til å utstede opprinnelsesbevis ved eksport (fakturaerklæringer). En slik erklæring er imidlertid bare gyldig dersom varene faktisk oppfyller kravene til opprinnelse. Dette kan være en komplisert vurdering.

Norske myndigheter kontrollerer fakturaerklæringer på vegne av myndigheter i andre land, og vi opplever stadig at virksomheter som eksporterer varer får problemer ved slik kontroll. Det kan være veldig ressurskrevende dersom en havner bakpå med dokumentasjonen som legitimerer opprinnelse. Vi anbefaler derfor å undersøke forholdene i forkant og fortløpende ha kontroll på om dine varer oppfyller reglene. Dersom det tråkkes feil, kan dette gi kunder i utlandet en betydelig ekstraregning gjennom etterberegning av toll. Dersom du har gjort feil, vil kanskje kunden sende denne regningen til deg?
 

  • Nasjonalt regelverk og frihandelsavtaler, herunder EØS-avtalen
  • Opprinnelsesbevis
  • Vilkår for opprinnelse og listeregler
  • Eksempler fra praksis av hva som kan gå galt
  • Hvordan gardere seg mot ekstrakostnader

Praktisk info

Tirsdag 9. mars, kl. 09.00–10.00

Webinar

Vi åpner for innlogging til webinar kl. 08.50

Ingen deltageravgift

PåmeldingLær litt mer

PwCs kurs-konsept, hvor du får alt du trenger å vite om dagsaktuelle temaer.

Kontakt

Kjetil Øpstad
Fagansvarlig/Tollrådgiver
Tlf.: 952 60 328
kjetil.opstad@pwc.com

Teresa Anna Sermak
Senior Associate
Tlf.: 952 60 506
teresa.a.sermak@pwc.com

Maria Constanse Nohr Sarilla
Praktisk ansvarlig
Tlf.: 947 92 549
maria.sarilla@pwc.com