PwCs Styreseminar 2022

Onsdag 19. januar 2022
15:30 - 17:00

Webinar

Velkommen til PwCs Styreseminar 2022 - også denne gang som webinar!

Tradisjonen tro retter vi blikket mot siste nytt og dagsaktuelle temaer for styret ved inngangen til et nytt år. Covid-19 har også i 2021 satt mange virksomheter og styrer på prøve, og for mange selskaper er inntektsgrunnlag og risiko sterkt påvirket. For andre har det skapt muligheter!

 

Agenda

Håndtering av miljø, samfunnsansvar og eierstyring står stadig sentralt for et næringsliv som skal lykkes fremover. Sammen med selskaper og ledere som har lang erfaring på området skal vi inn på forventninger fra marked, myndigheter og samfunnet generelt, og hva som kan være gode løsninger på bærekraftsområdet.  

Denne ettermiddagen har vi med oss Berit Svendsen, daglig leder for Ski-VM i Trondheim 2025, styreleder i VY og med betydelig erfaring fra norsk næringsliv. Hun vil blant annet dele hvordan Ski-VM sikrer bærekraft inn i hele VM-arrangementet, hvor bærekraft er en av fire pilarer. 

Rebekka Glasser Herlofsen, styreleder i Norwegian Hull Club - Gjensidig Assuranseforening, styremedlem i Equinor, Klaveness Combination Carriers og Wilh. Wilhelmsen Holding vil dele sine perspektiver samt reflektere rundt styrets viktige rolle i å fokusere både kort- og langsiktig innenfor bærekraftsområdet. 

Nina Hammerstad, CEO og med-gründer i REQ Capital, vil sammen med kollega og porteføljeforvalter Synnøve Gjønnes gi oss et godt innblikk i hvordan de som investor jobber med bærekraft og hva de forventer fra styret. 

Eli Moe-Helgesen, partner og leder for Revisjon i PwC Norge guider oss gjennom dagen godt støttet av sine kolleger Thomas Fraurud, Rune Kenneth Lædre og Jon Haugervåg

Velkommen!

Praktisk info

Innlogg/registrering til eventet kl 15:20

Ingen deltageravgift

PåmeldingKontakt

Eli Moe-Helgesen
Partner, Leder for Revisjon, PwC Norge
Tlf.: 952 60 113
eli.moe-helgesen@pwc.com

Signe Moen
Fagansvarlig
Tlf.: 952 60 062
signe.moen@pwc.com  

Anniken L'orange
Eventansvarlig
Tlf.: 952 60 190
anniken.lorange@pwc.com