PwCs Kompetansedag 2021
 

Torsdag 11. februar 2021
12:00 – 14:45

Webinar

Godfotteorien til Nils Arne Eggen sier at du skal gjøre mer av det du er god på. I fremtidens digitale hverdag er ikke dette lenger godt nok!


På PwCs Kompetansedag lærer du mer om kompetanseheving i din virksomhet, og hvordan vi i fremtiden kan lukke kompetansegapet.
Velkommen!

Agenda

Velkommen og presentasjon av hovedfunn fra PwCs Upskilling Survey
Anne-Lene Festervoll, Partner og Leder av People & Organisation, PwC Norge

Presentasjon av Case
- Overgang til en moderne arbeidsplass i BKK. Cecilie Bertelsen, Digital forretningsutvikler, BKK
- Kompetanse og utdanning i spesialisthelsetjenesten – en endringsreise. Elisabeth Frid, Rådgiver for kompetanse og læring, Helse Midt-Norge RHF

Kan teknologi revolusjonere læring?
Pernille Groth Brodtkorb og Ruben Nøttveit, PwC   

Hvordan lukke kompetansegapet? Paneldebatt
Moderator: Therese Kinal, Head of People & Organisation, PwC Oslo
- Cecilie Bertelsen, BKK
- June M. Breivik, Avdelingsdirektør, Kulturtanken 
- Anders Fremming Anderssen, Assisterende direktør/ Avd. leder, Avd. for analyse og digitalisering, Kompetanse Norge
- Arve Peder Øverland, CEO og Founder, Haptiq

Kort oppsummert og takk for i dag 
Anne-Lene Festervoll, PwC

Praktisk info

Vi åpner for innlogging til webinaret kl. 11:50

Ingen deltageravgift

PåmeldingKontakt

Anne-Lene Festervoll 
Partner
Tlf.: +47 952 61 037
anne-lene.festervoll@pwc.com

Carl Johan Raugstad
Senior Manager
Tlf.: +47 952 61 474
carl.johan.raugstad@pwc.com

Solveig Anita Henriksen
Praktisk ansvarlig
Tlf.: +47 952 60 292
solveig.anita.henriksen@pwc.com