PwC Event

PwC webinar: Korleis bruke Kontantstøtteordninga?

Tirsdag 21. april
13:00 – 13:45
Pålogging fra 12:50

Virtuelt
Påloggingsdetaljar vert sendt ut 2 timar før webinaret.

 

Korleis bruke Kontantstøtteordninga?


Vi inviterar til ei siste oppdatering med fokus på kva du og ditt selskap bør gjere! Stikkord for webinaret er søknadsprosess; korleis førebu søknaden og korleis søke?

Jan Flølo, partner i PwC og Therese Grønsberg Gjerde, rådgjevar i PwC er foredragshaldarar. 

Velkomen!

Agenda


Kort om ordninga og korleis den virkar 
Korleis førebu søknaden? 
- Samanliknbar periode / periodisering av rekneskapet 
- Kva kostnadar vert dekte/ikkje dekte 
- Krav til dokumentasjon og attestasjon
- Behov for styrebehandling
Korleis søke? 

 

PåmeldingOm eventet

Kontantstøtteordninga vart vedteken av Stortinget 7. april og kompenserar bedrifter råka av koronakrisa for uunngåeleg faste kostnadar. Med bakgrunn i dette inviterar vi til webinaret "Korleis bruke Kontantstøtteordninga?"