PwC Event

Lær litt mer:

Skatt og organisering ved virksomhet over landegrensene

– Driver dere virksomhet over landegrensene?

Mange av landets virksomheter - store og små - vil på et eller annet tidspunkt møte på problemstillinger knyttet til virksomhet utenfor Norges grenser. Dette enten det er snakk om salg av varer/tjenester til kunder i utlandet, ansatte som er bosatt i utlandet eller en mer permanent etablering i et annet land. Uansett hva slags tilknytning det gjelder, vil det så godt som alltid oppstå spørsmål og problemstillinger knyttet til skatt og tilstøtende områder.

Typiske spørsmål som kan dukke opp er:
- Blir vi skattepliktige i utlandet?
- Hva med de ansatte?
- Skal vi etablere filial eller datterselskap?
- Hvordan skal utenlandsk enhet samhandle med hovedkontoret i Norge?

På dette frokostseminaret tar vi for oss en rekke relevante problemstillinger i forbindelse med aktivitet i utlandet, med særlig fokus på skatt. Det vil være nyttig for de fleste virksomheter som på en eller annen måte har befatning med virksomhet over landegrensene. 

Seminaret passer for:
Alle som driver virksomhet over landegrensene eller vurderer å gjøre det. 

 

Mandag 9. mars kl. 9.00–10.00

PwC-gården, Sandviksbodene 2A, Bergen

Registrering fra kl. 8.30

Ingen seminaravgift

Vi serverer kaffe og frokost

Agenda

Velkommen

Kjetil Raknerud og Mats Berggreen vil ta for seg følgende temaer:

  • Terskelen for skatteplikt ved virksomhet i et annet land
  • Praktisk håndtering av utenlandsk skatt
  • Skatt og trygd for ansatte
  • Forskjellen mellom selskap og filial
  • Rapporteringsforpliktelser og annen compliance

PåmeldingLær litt mer

PwCs kurs-konsept, hvor du får alt du trenger å vite om dagsaktuelle temaer.

Velkommen til seminar!