PwC Event

Lær litt mer:

Hjelp, vi har fått bokettersyn

Bokettersyn kan være skremmende og vanskelig både for selskaper og privatpersoner. Et bokettersyn kan ofte være svært ressurskrevende. Hva bør du gjøre når skatteetaten tar kontakt og hvordan skal du respondere når du mottar varsel om bokettersyn?

I dette frokostseminaret tar vi deg gjennom muligheter og fallgruver ved et bokettersyn. Vi går gjennom “Bokettersyn-prosessen” fra det sendes ut varsel, til det foreligger endelig vedtak eller dom. Vi vil også presentere forberedende tiltak for å unngå bokettersyn. Vi vil se på tiltak for å redusere risikoen for tilleggsskatt, herunder når det bør utformes vedlegg til skattemeldingen, og hva et slikt vedlegg bør inneholde.

I tillegg vil vi presentere muligheten for frivillig retting (skatteamnesti). Gjennom frivillig retting kan tidligere unntatt inntekt og formue rapporteres til skattemyndighetene uten at det blir ilagt tilleggsskatt/straffeskatt.

 

Målgruppe: For deg som enten har fått bokettersyn, eller ønsker tips for å unngå å få bokettersyn, og redusere risiko for tilleggsskatt. Aktuelt både for selskaper og privatpersoner, regnskapsførere, revisorer og andre rådgivere.

Torsdag 14. mai kl. 08.30–10.00

PwC, Ålesund, Langelandsveien 35, (det nye bygget til Amfi Moa), Ålesund. 5 etasje - inngang via heis i garasjen eller fra inngang mot vest (ved sideinngang til biblioteket)

Registrering fra kl. 08.00

Ingen seminaravgift

Kruttsterk kaffe og en spennende matbit

Agenda

 
  • Velkommen og introduksjon
  • Forberedende tiltak - utarbeidelse av vedlegg til skattemelding
  • Gangen og saksbehandlingen ved et typisk bokettersyn
  • Hva bør du gjøre ved et bokettersyn - muligheter og fallgruver
  • Frivillig retting

 

PåmeldingLær litt mer

PwCs kurs-konsept, hvor du får alt du trenger å vite om dagsaktuelle temaer.

Velkommen til seminar!