Registrácia na toto podujatie je už skončená.
Vážený obchodný partner,

dovoľte, aby sme Vás pozvali na webinár ESG Forum, ktorý bude venovaný transparentnému reportingu o udržateľnosti. Budeme sa venovať téme nových povinností vyplývajúcich z EÚ taxonómie a zameriame sa aj na súčasný stav implementácie a časový harmonogram jej prípravy.

Veríme, že webinár bude pre Vás užitočný.
Témy:
  • Čo je EÚ taxonómia a kedy sú hospodárske činnosti v súlade s EÚ taxonómiou?
  • Návrh Smernice o vykazovaní udržateľnosti podniku (CSRD) 
  • Súčasný stav implementácie a časový harmonogram prípravy
Prednášajúci PwC:
  • Marek Frecer, Senior manažér, PwC SK
  • Erika Vitálošová, Senior manažér, PwC SK
  • Lucia Korbélyiová, Senior konzultant, PwC SK
  • Šárka Kličková, Senior konzultant, PwC SK

Dátum: 4. november 2021
Čas: 9.30 – 10.30 h
Jazyk: slovenský
Vstup na webinár: bez poplatku